Rioleringsdata

Betrouwbaarheidsvlaggen

De nummers van de putten en knopen worden zichtbaar vanaf schaal 1/2500. De opmetingswijze (of andere bron van de gegevens) van de put is af te lezen van de kleur van de labels. Vanaf een schaal 1/1000 worden ook de maaiveldpeilen (in mTAW) in dezelfde kader getoond onder de put/knoopnummers.

Kleur Code Omschrijving
BO Enkel de coordinaten zijn opgemeten (bovengrondse opmeting)
ON Coordinaten (bovengronds) + put ondergronds opgemeten
BC Coordinaten zijn opgemeten (bovengronds) en rioolinfrastructuur (ondergronds) is aangevuld tijdens het inventarisatieproces o.b.v. planinformatie
AG Overgenomen uit digitale AquaGis databank
CD Overgenomen uit CCTV dossiers
CO Aangevuld tijdens de fase m.b.t. het vervolledigen van de databank en de connectiviteit, inclusief het koppelen met het oppervlaktewatersysteem (o.a. grachten) Deze fase kan aannames bevatten
AI Overgenomen uit as-builtinformatie
De betrouwbaarheidsvlag is niet aanwezig in de data

Leidingannotatie

De annotaties bij de leidingen worden steeds volgens de stromingszin weergegeven.

De eerste en laatste waarde zijn de op- of afwaartse BOK’s van de leidingen (in mTAW), afhankelijk van de stromingszin (zie onderstaand voorbeelden). De tweede waarde geeft de vorm en diameter (in mm) van de leiding weer, de derde waarde de lengte van de leiding (in m).

In onderstaande voorbeeld bedraagt de opwaartse BOK dus 7.45 mTAW en de afwaartse BOK 7.43 mTAW. Het is een cirkelvormige leiding met diameter van 300 mm en een lengte van 63 m.

Afkortingen

Afkorting Omschrijving
DWA Droog Weer Afvoer
RWA Regenwaterafvoer
SWA Stormwaterafvoer (verpompt overstortwater)
TAW Tweede Algemene Waterpassing (de referentiehoogte waartegenover hoogtemetingen in België worden uitgedrukt. Een TAW-hoogte van 0 meter is gelijk aan het gemiddeld zeeniveau bij laagwater te Oostende)
BOK Binnenkant Onderkant buis